English Name
Login page (English) Login page
Forgot page (English) Forgot page
Sign - up page (English) Sign - up page
Banner components (English) Banner components
Lightbox (English) Lightbox
Modal Components (English) Modal Components
Show more (English) Show more
Listing Page (English) Listing Page